πρόσκληση
Προσκαλέστε ένα φίλο ή μία φίλη σας να επισκευτεί τον megalopoli-fm.
Εισάγετε τα στοχεία σας για να μπορέσει ο προσκαλούμενος να επικοινωνήσει μαζί σας.
Όνομα:  
Email:   
Εισάγετε το email του προσκαλούμενου και ένα μήνυμα πρόσκλησης.
Email:  
Μήνυμα:    
Πατήστε "Αποστολή" για να στείλετε το μήνυμα.