βοήθεια
Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies και την javascript του φυλλομετρητή σας(Browser).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τον φυλλομετρητή σας(Browser). Χρησιμοποιούμε τα cookies για την διαδικασία εισόδου σας στον ιστοχώρο. Αν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies τότε δεν θα μπορείτε να εισέλθετε στον ιστοχώρο.

Πως θα ενεργοποιήσετε τα Cookies

Mozilla Firefox (1.0 ή αργότερα)

 • Πηγαίνετε στο μενού "Εργαλεία"
 • Επιλέξτε "Επιλογές"
 • Επιλέξτε το εικονίδιο "Απόρρητο"
 • Τσεκάρετε το "Αποδοχή cookies"
 • Πατήστε "OK"

Microsoft Internet Explorer 6.0+

 • Πηγαίνετε στο μενού "Εργαλεία"
 • Επιλέξτε "Επιλογές Internet"
 • Επιλέξτε το εικονίδιο "Εμπιστευτικότητα"
 • Πατήστε "Προεπιλογή" ή σύρετε τον slider στο "Μέτριο" επίπεδο
 • Πατήστε "OK"

Javascript

H Javascript είναι γλώσσα προγραμματισμού ενσωματωμένη στις σελίδες του ιστοχώρου. Χρησιμοποιούμαι την javascript για να παράγουμαι ενεργό περιεχόμενο στις σελίδες μας. Αν απενεργοποιείσετε την javascript οι σελίδες δεν θα παράγονται σωστά.

Πως θα ενεργοποιήσετε την Javascript

Mozilla Firefox (1.0 ή αργότερα)

 • Πηγαίνετε στο μενού "Εργαλεία"
 • Επιλέξτε "Επιλογές"
 • Επιλέξτε το εικονίδιο "Περιεχόμενο"
 • Τσεκάρετε το "Ενεργοποιήση JavaScript"
 • Πατήστε "OK"

Microsoft Internet Explorer 6.0+

 • Πηγαίνετε στο μενού "Εργαλεία"
 • Επιλέξτε "Επιλογές Internet"
 • Επιλέξτε το εικονίδιο "Ασφάλεια"
 • Πατήστε στο "Προσαρμοσμένο επίπεδο..."
 • Στο παράθυρο "Ρυθμίσεις ασφαλείας" σύρετε μέχρι να βρείτε την "Εκτέλεση"
 • Στο "Ενεργές δέσμες ενεργειών" επιλέξτε "Ενεργοποίηση"
 • Πατήστε "OK" μέχρι να κλείσουν τα παράθυρα